Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs SABDASpace

studi kata

bennylin's picture

Ngomyang

https://www.joyfullifesundayschool.com/Samples/Lessons/90433.pdfBareng panjenengané nothok lawang régol, ana abdi wadon jenengé Rodé teka arep nyumurupi sapa kang thothok-thothok iku.

Wong wadon mau ora pangling menawa iku swarané Pétrus, nanging marga saka bungahé, ora banjur ngengakaké lawang, nanging énggal-énggal lumebu ngaturi pirsa, yèn Pétrus ana ing ngarep régol.

Wong iku banjur dilokaké, "Kowé iku ngomyang." Ewasamono tetep anggoné matur, menawa iku nyata temenan. Banjur padha kandha, "Iku malaékaté." [cetak miring penulis] (Kis 12:13-15, Jawa, bd. bahasa lain)

smile's picture

Kata Kata Dalam Kehidupan

Marah bila dikritik?
Atau berpikir dan kemudian bercermin diri?

Gusar bila kata kata kita tidak didengar?
Atau berpikir dan kemudian bercermin diri?

Kecewa bila disalahkan?
Atau berpikir dan kemudian bercermin diri?
Atau kembali mempersalahkan yang menyalahkan?

Bimbangkah bila kata kata kita tidak pasti benar?
Bimbangkah bila kata katanya tidak meyakinkan?
Bimbangkah bila kata katanya tidak dianggap dan berarti apa apa?

Apakah yang seharusnya dilakukan?