Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs SABDASpace

rode

bennylin's picture

Ngomyang

https://www.joyfullifesundayschool.com/Samples/Lessons/90433.pdfBareng panjenengané nothok lawang régol, ana abdi wadon jenengé Rodé teka arep nyumurupi sapa kang thothok-thothok iku.

Wong wadon mau ora pangling menawa iku swarané Pétrus, nanging marga saka bungahé, ora banjur ngengakaké lawang, nanging énggal-énggal lumebu ngaturi pirsa, yèn Pétrus ana ing ngarep régol.

Wong iku banjur dilokaké, "Kowé iku ngomyang." Ewasamono tetep anggoné matur, menawa iku nyata temenan. Banjur padha kandha, "Iku malaékaté." [cetak miring penulis] (Kis 12:13-15, Jawa, bd. bahasa lain)