Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs SABDASpace

Kedudukan

Heryosa Hudoyo's picture

"Gara-gara Pacar & Jabatan, RELA melepas iman pada Tuhan YESUS"

Iman kepercayaan terhadap TUHAN YESUS ternyata dapat di”gadai”kan oleh harta benda, kedudukan/jabatan dan pasangan hidup. Mereka tidak segan-segan melepaskan kepercayaan untuk mendapatkan kedudukan atau status sosial. Anak-anak muda tidak ragu meninggalkan agamanya hanya untuk mendapatkan seorang kekasih. Dan masih banyak lagi.

hiskia22's picture

Kedudukan di Sorga

Jumlah Malaikat yang ada sangat banyak sekali. Beribu - ribu jumlahnya.Mereka berkumpul membentuk suatu kumpulan yang meriah

Ibrani 12:22