Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs SABDASpace

murtad dalam penindasan

smile's picture

MURTAD

Banyak Hamba Tuhan atau orang yang mengaku loyal kepada Tuhan dan juruslamatnya menjadi kehilangan semua keyakinan dan keloyalanya ketika dihadapkan pada masalah duniawi yang menekan habis semua rasa itu menjadi bertolak belakang.Ketika berkotbah, atau bercerita tentang Tuhan, semua yang diceritakannya pasti berapi api, namun ketika adanya penindasan, keberanian itu seakan luntur dan berubah menjadi kepengecutan yang berujung kepada penghianatan dan penyangkalan